banner113

Fatiha Suresinin Faziletleri, Fatiha suresi okunuşu ve türkçe meali

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir çok hadisi şerifinde fatiha suresinin faziletleri olarak anlatmıştır. Fatiha'nın önemi hakkında hadisler... Namaz Sitesi... Kur’an-ı Kerim’in açılış suresi olan Fatiha suresi, hamd etmenin yalnızca Allah’a ait ve mahsus olduğunu bildiren ayetle başlar.

Fatiha Suresinin Faziletleri, Fatiha suresi okunuşu ve türkçe meali

Fatiha kelime anlamı olarakta zaten "ilk, başlangıç" anlamlarına gelir. Bu nedenle sure Fatiha ismini almıştır. Fatiha suresinin faziletleri çok fazladır. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir çok hadisi şerifinde fatihanın önemini ve faziletlerini anlatmıştır.

Fatiha suresi nasıl okunur

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

3- Errahmânir'rahim

4- Mâliki yevmiddin

5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

6- İhdinessırâtel müstakîm

7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn

Fatiha suresi türkçe anlamı nedir

1- Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

2- Hamd o âlemlerin Rabbi,  

3- O Rahmân ve Rahim,

4- O, din gününün maliki Allah'ın.

5- Ancak sana ederiz kulluğu, ibadeti ve ancak senden dileriz yardımı, inayeti. (Ya Rab!).

6- Hidayet eyle bizi doğru yola,

7- O kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; o gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil.

Fatiha suresinin faziletleri nelerdir

Fatiha Kuran'ı Kerimde geçen bir dua suresidir aynı zamanda.  Fatiha okunduktan sonra bu nedenle "amin" denilmektedir. Tüm övgülere layık olan Allah’ın (c.c.) varlığı, O’nun hâkimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak O’na yapılıp O’ndan yardım isteneceği, fatiha suresinde özlü bir şekilde ifade edilmiştir.

Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (sav);

"Nefsimi kudret elinde tutan Zât-ı Zü’l-Celâl’e yemin ederim ki, Allah, Fatiha’nın bir mislini ne Tevrat’ta, ne İncil’de, ne Zebur’da, ne de Furkân’da indirmemiştir"

Yine Ebû Hüreyre'den (ra) rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz (sav);

“Resûlullah (s.a.v.) buyurdular ki: ‘Kim Fatiha-i şerife suresini okumadan namaz kılarsa bilsin ki bu namaz nakıstır, eksiktir. (Bu sözü üç kere tekrarladı.)”

"Fatiha ve Âyet-el kürsi okuyana, o gün cin ve şeytan zarar veremez, nazar değmez." (Deylemi)

"En faziletli sûre Fatiha’dır." (Hâkim)

Fatiha suresi anlam bakımından içerisinde, Allah’a (c.c.) şükretmeyi ve O’ndan güzel istekleri içinde barındırır. Fatiha'yı okuyarak müslümanlar her zaman şükreder, duanın en güzelini yaparak Allah'a ellerini en samimi bir şekilde açar.

"Senden önce hiçbir peygambere verilmeyen, sadece sana verilen iki nurla seni müjdeliyorum. Bunlar Fatiha sûresiyle, Bekara sûresinin son âyetleridir. Bu ikisini okursan, istediğin mutlaka verilir." (Müslim)

Kaynak: https://www.namazsitesi.com/sureler/fatiha-suresi.html

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber