banner113

Manisa Organik Üretim'de Türkiye İkincisi Oldu

Organik tarıma ilişkin istatistikler, Bitkisel Üretim İstatistikleri kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) İl ve İlçe teşkilatları aracılığı ile derlenmektedir.

Manisa Organik Üretim'de Türkiye İkincisi Oldu

Bu bilgiler, ilçe müdürlüklerinin ellerindeki kaynak bilgiler, idari kayıtlar (ÇKS, havza sistemi bilgileri, STATİP vb.) ile tarım teknisyenlerinin kendi bölgeleri hakkındaki izlenimlerine dayanan bilgiler niteliğindedir. Bu veriler toplulaştırılıp gerekli analizler yapıldıktan sonra Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Resmi İstatistikler Programı kapsamında yayınlanmaktadır.

2018 yılında gerçekleştirilen organik tarımın geçici verilerine bakıldığında, Türkiye’de 79 563 çiftçi 626 885 hektar alanda 2 371 612 tonluk organik tarım üretimi gerçekleştirmiştir. 2017 yılı verileri ile karşılaştırıldığında 2018 yılında organik tarım ile uğraşan çiftçi sayısı % 6,0, üretim alanı % 15,4 artmış, üretim miktarı ise % 1,5 azalmıştır.

2018 yılı geçici verilerine göre en fazla organik üretim yapan ilk beş il sırasıyla Aydın (352 639 ton), Manisa (220 293 ton), Van (166 784 ton), Niğde (163 447 ton) ve Erzurum (129 026 ton) olup en az organik üretim yapan iller ise Iğdır (29 ton), Edirne (42 ton), Kırıkkale (78 ton), Kırklareli (111 ton) ve Aksaray (115 ton) şeklindedir. 8 ilin (Hatay, Osmaniye, Çankırı, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bingöl ve Tunceli) organik tarım üretim alanı ve üretim miktarı verileri 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu gereği gizlilik ilkesine göre açıklanmamıştır. Ayrıca 2018 yılında Karabük ilinde organik tarım üretimi yapılmamıştır.

2018 yılında Ege Bölgesi’nde organik tarımla uğraşan çiftçi sayısı bir önceki yıla göre %0,4 azalarak 23 943 kişiye düşmüş, üretim yapılan alan %6,4 artarak 136 961 hektara ve üretim miktarı %3,9 azalarak 751 900 tona düşmüştür. Ege Bölgesi’ndeki organik tarım yapan çiftçiler toplam organik tarım yapan çiftçilerin % 30,1’ini, Ege Bölgesi’ndeki organik tarım üretim alanı toplam organik tarım üretim alanının % 21,8’ini ve Ege Bölgesi’ndeki üretim miktarı ise toplam organik tarım üretiminin % 31,7’sini oluşturmaktadır.

2018 yılı geçici verilerine göre Ege Bölgesi illeri arasında organik tarım üretim miktarı en yüksek olan il 352 639 ton ile Aydın, en düşük olan il ise 133 ton ile Uşak’tır. Manisa ili 220 293 ton üretim ile Ege Bölgesi illeri arasında en fazla organik üretim yapılan 2. il konumundadır.
 
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber