banner113

ÇATAK Desteği Hak Ediş Listeleri askıya çıktı

ÇATAK Programına dahil olmak ve destekleme almak için müracaat eden çiftçilere ait ödeme hakediş icmal listeleri Akhisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

ÇATAK Desteği Hak Ediş Listeleri askıya çıktı

27/10/2008 tarih ve 2008/14268 sayılı Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararın 5 inci maddesine dayanılarak hazırlan 31/3/2016 tarih ve 29670 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uygulama Tebliği (2016/9) gereğince; ÇATAK programına başvuru kabulü ve kontrol çalışmalarını tamamlayan Akhisar İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, yapılacak destekleme ödemelerini almaya hak kazanan çiftçilerin icmal listelerini ilgili muhtarlıklarda 5 (beş) gün süreyle askıya çıkardı.
 
ÇATAK Projesi kapsamında Akhisar’da 2014 ve 2015 yıllarında 274 çiftçi ile devam eden projeye 2016 yılında 117 çiftçinin dahil edildiği ve toplam 391 çiftçi ile 9.100 dekar alanda projenin uygulandığı belirtiliyor. Bu yıl programa dahil olmak isteyen çiftçilerin Haziran ayında başvuru yaptığı ve Ağustos-Eylül aylarında ise başvuru sahiplerine ait arazilerin projeye uygunlukları yerinde kontrol edilerek zabıt altına alındığı vurgulanırken, ilçemizde ÇATAK Projesi’nin programın 2. ve 3. kategorileri çerçevesinde uygulandığına dikkat çekiliyor.
 
ÇATAK Projesi Nedir?
 
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK) Programı ile tarımsal arazilerde toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği ve yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasıdır.
 
Üreticilere yapılacak destekleme 3 kategoride uygulanır. Bu kategorilerde belirtilen ve il/ilçe proje uygulama birimi tarafından uygun görülen uygulamalardan en az birini tatbik eden üreticilere dekar başına yılda bir defa olmak üzere üç yıl süre ile ödeme yapılır.
 
a) Birinci kategori: Tek yıllık bitkilerin üretildiği alanda minimum işlemeli tarımın yapılması.
 
b) İkinci kategori: Toprak ve su yapısının korunması ile erozyonun önlenmesi amacıyla; setleme, teraslama, canlı veya cansız perdeleme, taş toplama, açık drenaj uygulaması, jips uygulaması, kükürt veya kireç uygulaması, malçlama, ahır veya çiftlik gübresi ile gübreleme, yeşil gübreleme, aşırı otlatmanın engellenmesi, çok yıllık buğdaygiller veya yonca hariç çok yıllık baklagiller ile alanı kaplama gibi tedbirlerden her yıl en az iki uygulamanın yapılması veya bu tedbirlerin en az biriyle birlikte arazinin boş bırakılması uygulaması.
 
c) Üçüncü kategori: Çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalardan oluşan ve aşağıda belirtildiği şekilde gruplandırılan uygulamalardan birisinin tatbik edilmesi:
1- Tarımsal girdilerin çevreye duyarlı bir şekilde kullanımını sağlamak üzere; su tüketimini asgariye indirecek uygun basınçlı sulama sistemleri ile birlikte entegre ürün yönetimi genel prensiplerinde gübre ve bitki koruma ürünlerinin kullanılması.
2- Organik tarım veya iyi tarım uygulamalarının, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.
3- Kapalı drenaj sisteminin, bu kategori veya diğer kategorilerde yer alan tedbirlerden en az biri ile birlikte uygulanması.
 


YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Yeşil Akhisar Yemek Fabrikası Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Press Haber

Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber Akhisar Haber, Press Haber